Twitter icon Instagram icon YouTube icon
  Back to artists

Vittorio Maria Bigari

(Italian, 1692-1776)