Twitter icon Instagram icon YouTube icon
  Back to artists

Giacomo Manzù

(Italian, 1908-1991)