Twitter icon Instagram icon YouTube icon
  Back to artists

Jean-Léon Gérôme

(French, 1824-1904)