Twitter icon Instagram icon YouTube icon
  Back to artists

Gérardus Hendrik Grauss

(Dutch, 1882-1929)